Tết Tây ở Ta [ENG]
24/11/2018

[ENG] Từ xa xưa, các nhà nghiên cứu đã chia thời gian thành các ngày, các tháng, các năm. Một số lịch dựa trên sự vận động của Mặt trăng, số khác thì dựa vào vị trí của Mặt trời, trong khi một số lại dựa vào cả Mặt trăng và Mặt trời. Khắp nơi trên thế giới đều có những tín ngưỡng đặc biệt về Tết.

 

Hình ảnh: Tết Tây ở ta

 

Tết Dương lịch thường được tính vào ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm theo lịch Gregorian hiện đại cũng như lịch Julian (được dùng trong thời kỳ La Mã cổ đại). Hầu hết các nước đều sử dụng lịch Gregorian làm lịch chính, nên Tết dương lịch (Tết Tây) là kỳ nghỉ chung duy nhất của các công dân trên toàn cầu, và nó thường được chào đón bằng nghi lễ trang trọng như bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa sang năm mới. Ngày 1/1 theo lịch Julian tương ứng với ngày 14/1 theo lịch Gregorian.

Image library of news