Bluesky Apartment bao gồm 274 căn hộ, trong đó:  

  • 5% loại 1 phòng ngủ, có diện tích 57 m²
  • 70% loại 2 phòng ngủ, có diện tích từ 92 - 95 m²
  • 23% loại 3 phòng ngủ, có diện tích từ122 - 125 m²
  • 2% loại 4 phòng ngủ, có diện tích 210 m².